Beköszöntő

Mottó:  
Értelmiséginek azt tekintjük,
aki szemmel tartja a saját elfogultságait és szorongásait,
a sorsát figyeli és érti, nincs szüksége ködösítésekre,
a kábítások és manipulációk nem húzzák-vonják,
még a vele szemközti szemszögből is képes látni,

röviden szólva: képes a saját fejével gondolkodni, teszi is ezt,
és nem megvehető, sőt,
felelősséget érez azokért, akik nem tudnak önmagukért kiállni...

Az alapító szerkesztők mindegyike a saját stílusában. :-) (Rákattintásra részletek.)

Mottó: Metanoeite!  - avagy: A jövőnek ára van, amit itt és most kell leperkálni.

Az ember nem menekülhet, zuhog  rá az információ. Globális szappanoperának tűnik a világ, holott valódi apokalipszis felé tartunk, ha ennek a szónak egyáltalán van még értelme, jelentése.
Ha Ádám tudta volna....

Az utóbbi időben felgyorsult technikai fejlődés elképesztően hatékony kommunikációs eszközöket ad a kezünkbe, melyeket főleg játék és csevegés céljára használunk, miközben a pusztuló életterek és emberi viszonyok valós világáról alig tudunk meg valamit. Pedig a saját bőrünkön érezzük, hogy ennek a világnak vége - és nincs se A, se B forgatókönyvünk a válság kezelésére.
Pedig a földön előttünk élt és nyomokban még ma is fellelhető nagy kultúrákban összegyűlt tudás, bölcsesség és szellemiség olyan fogódzókat kínál, amelyekbe kapaszkodva átvergődhetnénk egy fogyasztói utáni korba.

Bennünket ez az átmenet érdekel. A valóban szép, új világról sokan ábrándoznak, de az odavezető utak rögösek (kényelmetlenek) vagy járhatatlanok (irreálisak).
Szeretnénk az Elpídia Asztaltársaság szerény szellemi műhelyében felmerülő, kimunkálódó gondolatokat, ötleteket, kezdeményezéseket ezen az oldalon közzétenni, hogy a közös gondolkodás révén megtaláljuk az átjárókat - és át is menjünk rajta.
A Tamás-evangélium megőrizte Jézus egy felszólítását: "Legyetek átmenők!"

Akkor hát gyerünk!


Az Elpídia név a görög "elpisz" = "remény" szóból származik, s így azt jelenti: "a remény országa", "a remélt (jobb) világ".
Egyrészt azt szeretnénk megfogalmazni ezen a honlapon, milyennek gondoljuk azt az eljövendő jobb világot, amelyre valószínűleg kezdettől fogva vágyik az emberiség.
Másrészt azt szeretnénk megmutatni, hogy nézetünk szerint milyen úton-módon lehetne eljutni oda.
Az "elpídia" fogalma az utópiával ("sehol-sincs-ország") áll szemben, így azt reményünket is kifejezi, hogy a vágyott jobb világ megvalósítható, illetve meg fog valósulni - de semmiképp sem magától, hanem elengedhetetlenül az erőfeszítéseink/együttműködésünk révén is.


Változik a világ, véget ér az emberi együttélés egy hosszú korszaka, amelyben a mesterségbeli tudás szétaprózódott, az együttélést az együttmunkálkodás váltotta föl, az élet folytatásának anyagi és szellemi föltételeit az eddigi legbonyolultabb módon oldotta meg az emberi társadalmak többsége - egy olyan egyetemes értékmérő, (a Pénz) segítségével, amely hajdani hasznos szolgából mára emberi természetünk legősibb - és az állatvilágból kiemelkedő emberi faj fönnmaradása szempontjából sokáig hasznos - késztetései, magyarul rövidtávú önzésünk  kiszolgálójaként ma már az emberi civilizáció létét fenyegető rémmé vált.

Új korszak vajúdásának tanúi, részesei, és remélhetőleg bábái vagyunk, új gondolkodási és viselkedési elvekre kell építenünk a holnap emberi közösségeit. Az új gondolkodásmód csak olyan elvekre építhet, amelyek a földi élet teljes rendszerének fenntartását biztosító gyakorlatot eredményeznek. Sokan keresik ma ezeket az elveket, sokféle gyakorlat bontakozik ki a világ számos pontján, a legváltozatosabb kultúrák körében.
Az emberi történelem, különösen az elmúlt száz év váratlan eseményei arra tanítanak, hogy a jövőt nem tudjuk megjósolni, előre jelezni, megtervezni. Ma még jelentéktelennek tűnő ötletek, kezdeményezések idővel sorsfordító csomópontokká válhatnak. Nem mondhatjuk egyik próbálkozásra sem, hogy ha ezt követjük, új világot alapítunk. Csak abban lehetünk biztosak, hogy nem élhetünk tovább úgy, ahogyan eddig éltünk.

Ez a honlap azért született, mert szeretnénk megosztani egymással és más keresőkkel mindazt, amit a jövő útjait keresve fölfedezünk. Ne vessünk el eleve semmit, kritikusan vizsgáljunk meg mindent, és mutassuk meg egymásnak mindazt, amit értékesnek találunk a jövő szempontjából.


Amiket jártunkban-keltünkben inspirálónak találunk, azokat elhelyezzük itt: egy-egy figyelemfelkeltő cikk-részletet, a linkjét, és a "hozzáadott érték": megjegyzést is arról, hogy miért mutatjuk meg...
Kedves Látogató, Te is megteheted ezt a honlapunkon! És nyugodtan szörfölj tovább és térj vissza, ahogy tetszik. Nem kell tagnak lenni és nem kell semmit ígérni. A hatásodat add bele, és Te is vidd magadban azt, ami hatott Rád.
Kivételes helyzet: itt nem fontos egy küszöbszint, egy minimális kritikus tömeg elérése, a napi x-száz látogató, mert nem törekszünk kötelező közös döntésre, átütő erejű hatásra... Az Elpídia-honlap "csupán" érintkezési csomópont: kilátó- és egyben világítótorony. A különféle tapasztalatokat (egymással is) érintkeztető, összeérlelő hely.
Az apró érintésekből, egymásra hatásokból akár pillangó-hatás állhat elő... Hisszük, hogy az itteni szellemi töltet, dinamika kisebb-nagyobb adagokban áttör a valóságba is.


A Holnapunk c. internetes portál egy 25 éve együttgondolkodó és együttműködő baráti társaság kezdeményezése. Úgy gondoltuk, ennyi idő alatt tisztázódott az az értékrend és ismeretanyag, mely világítótorony lehet mások számára is az emberi szellem egyre sötétebbé váló világában. Az eddigi közmegegyezésen alapuló világrend, közösségi és egyéni életmód következményei, mint elszabadult hajóágyú tarolja le a fedélzetet, amit Földnek és emberi életnek neveztünk. Ma minden változásért kiált.

A honlapunkon – reményeink szerint egyre növekvő, közösen gondolkodó szellemi közösséggel együtt - azt szeretnénk bizonyítani, hogy a változás nem veszteség, hanem az emberi létezés összes szegmenséhez méltóbb társadalom és élet lehetősége. Ez pedig megér figyelmet, munkát, információgyűjtést és közös gondolkodást.


Kedves Olvasó! Szeretettel köszöntjük a holnapunk.hu oldalon. Az emberi társadalomról felelősséggel együtt gondolkodó Elpídia Asztaltársaság szerkeszti és az élhető élet érdekében szükséges változásokat inspiráló fórum kíván lenni. A közös jövőnket biztosító változásokat az egyetemes emberi értékek és a személyek szabad döntése alapján gondoljuk, függetlenül a különböző érdekcsoportoktól.

Örülnénk, ha gyakran visszatérne oldalunkra és megosztaná a témába vágó gondolatait - akár saját, akár más szerző tollából származnak. Hisszük, hogy a reménybeli szebb és jobb világ - legalább részben - elérhető számunkra is, ha komolyan vesszük egymás tiszteletét és a környezetünk megóvását.


Ha válságról, megoldásról papolunk, akkor tegyünk is meg mindent:
   az összeomlás elkerülésére,
   a válság megoldásáért,
   a valóban komoly helyzetek túlélése érdekében.


Ez a honlap egy évtizednyit késett, valójában ma már érdektelen.
Gondolati impulzusok találkoztatására vállalkozik akkor, amikor a weben már csak az érdekli az embereket, ami mozog, forog, villan és főleg: ígéret... vásárlási kuponra, kukkolásra vagy más előnyökre.

Hacsak... Hacsak nem valóban kiutat, átvezető hidat mutat a jelen megoldhatatlannak látszó problémáiból.
Mert akkor akár fekete-fehér egyszerűségben is eredményes lesz: a látásmódjuk és a javaslataik összeadására, közös továbbépítésére hívja az értelmes embereket.